Publiser Beta

Terms of Service

as of 29.11.2013

Brukervilkår for EBOK.NO Publiser

1. Formål og innhold

Formålet med tjenesten EBOK.NO Publiser er å gi forfattere og andre publisister mulighet til selv å utgi verker elektronisk. EBOK.NO Publiser drives av Ebok.no (organisasjonsnummer 927084449) («EBOK.NO»). EBOK.NO er en norsk bokhandel på nett som selger digitale og nedlastbare bøker (ebøker og lydbøker) og annet innhold som til enhver tid er tilgjengelig, herunder verker som er publisert gjennom EBOK.NO Publiser. Fra tid til annen vil vi oppdatere vilkårene. Ved større endringer vil vi informere deg direkte om oppdateringen gjennom en epost til den epostadressen du har oppgitt ved registrering for bruk av EBOK.NO Publiser. I det følgende omtales bruker av EBOK.NO Publiser som «Utgiver» og det som Utgiver publiserer gjennom EBOK.NO Publiser omtales som «Verket».2. Rettigheter

På de betingelser som følger av denne avtalen gir EBOK.NO Utgiver rett til å benytte EBOK.NO Publiser til å utgi Verket, og Utgiver gir EBOK.NO rett til å distribuere Verket på EBOK.NO.3. Opphavsrett

Utgiver beholder alle opphavsrettigheter til Verket. Utgiver garanterer for å ha alle rettigheter som er nødvendige for lovlig å utgi Verket ved hjelp av EBOK.NO Publiser. Utgivelse av ebøker på EBOK.NO Publiser er kun tillatt dersom alle involverte rettighetshavere har gitt samtykke. Dersom rettighetene tilhører tredjepart, skal denne samtykke til publisering. Ovenstående gjelder alle originale verker eller andre tekster som er opphavsrettslig beskyttet. EBOK.NO er ikke ansvarlig for en brukers eventuelle krenkelser av tredjeparts rettigheter. Dersom EBOK.NO mottar melding om at Verket krenker en tredjeparts rettigheter har EBOK.NO rett til umiddelbart å fjerne Verket fra EBOK.NO.4. Salgskommisjon

EBOK.NO tar ikke betalt for Utgivers bruk av EBOK.NO Publiser. Dette innebærer at det selve publiseringen ikke koster noe. EBOK.NO tar en salgskommisjon på 40 % av bruttosalget som gjøres gjennom EBOK.NO. Det vil si at hvis en bok selges til kr 100,- på EBOK.NO vil din andel være kr 60,-. 40 % tilsvarer standard bokhandlerrabatt. Det skal dekke EBOK.NOs utgifter til drift, teknisk utvikling og kundeservice. Ved salg i iOS vil det automatisk komme et påslag i prisen for å kompensere for Apples kommisjon på 30%5. Avregning

EBOK.NO foretar halvårlig avregning og utbetaling i henhold til punkt 4. Salget avregnes per 15. august og per 15. januar. EBOK.NO vil ved utbetalingen allerede ha fratrukket kommisjon. Beløp under 500 NOK utbetales årlig.6. Innhold og fjerning av innhold

EBOK.NO forbeholder seg retten til å avvise eller fjerne Verk som ikke oppfyller den kvalitet som brukere av EBOK.NO kan forvente. Utover dette kan EBOK.NO uten begrunnelse avvise eller fjerne innhold som kan virke støtende og er i strid med EBOK.NOs innholdspolicy. Dette gjelder følgende: • Sterkt pornografisk materiale • Rasistisk innhold • Innhold som forsøker å skade andre. I tillegg forbeholdes retten til å fjerne eller avvise innhold som måtte inneholde ulovlige opplysninger eller som for øvrig er i strid med norsk lov.7. Behandling av personopplysninger

Det er nødvendig å opprette en brukerprofil for å selge ebøker gjennom EBOK.NO Publiser. Når du oppretter en brukerprofil, kan du frivillig registrere en rekke opplysninger om deg selv. Noen av disse opplysningene er obligatoriske. De påkrevde opplysningene er navnet ditt, navn og adresse på rettighetshaver til Verket, forlags- eller firmanavn og din e-postadresse. For å få utbetaling for solgte bøker må også kontonummer og personnummer registreres. Vi bruker din e-postadresse til å identifisere din brukerprofil. Utover dette, registrerer vi om du har akseptert våre brukerbetingelser. Hvordan EBOK.NO behandler personopplysninger er regulert i EBOK.NO sin personvernerklæring, som finnes her.8. Dataansvarlig

EBOK.NO er ansvarlig for metadata som registreres i forbindelse med salg på EBOK.NO Publiser og data som registreres i forbindelse med en brukerprofil, samt registrering av cookies og IP-adresse. Brukeren er ansvarlig for øvrig innhold som registreres på EBOK.NO Publiser.9. Lovvalg og verneting

Denne Brukeravtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter som partene ikke løser i minnelighet skal forelegges Oslo tingrett til avgjørelse.10. Pliktavlevering av e-bøker

I følge pliktavleveringsloven skal alle som gir ut bøker i Norge sende eksemplarer til Nasjonalbiblioteket. Det gjelder også e-bøker. Nasjonalbiblioteket tar vare på e-bøkene for fremtiden i et sikkert digitalt arkiv, og de blir registrert i Norges nasjonalbibliografi. Bøkene kan lastes opp her. Kontakt Nasjonalbiblioteket på pliktavlevering@nb.no for mer informasjon.